Privacyverklaring Leiderschapspunt
In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt.

Uitgangspunt
Leiderschapspunt neemt de privacy erg serieus en we zijn zuinig op de gegevens die we van onze bezoekers ontvangen. Daarom zullen wij je gegevens die je, in vertrouwen, aan ons geeft, nooit delen met anderen. We verkopen geen data, we misbruiken data niet, maar wat doen we wel?

Soort persoonsgegevens
Om je van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die we verzamelen, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens:
je emailadres; Overige gegevens waar we mogelijk om kunnen vragen: naam, adres en woonplaats en telefoonnummer.
Aan onze opdrachtgevers vragen we daarnaast om een rekeningnummer en factuurgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Leiderschapspunt gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

We werken samen met partners voor wie Leiderschapspunt de coördinatie en/of opdracht verzorgd. Dit melden we altijd, voordat je ons akkoord geeft voor een opdracht. Al onze samenwerkingspartners houden zich aan de overeenkomst zoals opgesteld door de beroepsvereniging NOBCO. Deze kernteamleden of geselecteerde netwerkpartners ontvangen de gegevens die je met ons deelt. Zo kunnen zij je hun werk doen en jou optimaal begeleiden om gestelde doelen te bereiken. 


We vallen je niet zomaar lastig. We streven naar een goed band met jou, onze klant. We bestaan dankzij het feit dat je regelmatig contact hebt of hebt gehad met Leiderschapspunt. We gaan ervan uit dat je onze informatie, die we baseren op vorige bezoeken op prijs stelt. Mocht dat niet zijn dan kun je dat altijd aangeven en houden we daar natuurlijk rekening mee.

Daarmee houden we altijd rekening met jouw wensen.
Je kunt altijd inzien welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dit staat opgeslagen in je online folder. Je kunt dit opvragen via info@leiderschapspunt.nl o.v.v. opvragen persoonsgegevens. Wij streven ernaar om je binnen twee weken te informeren welke gegevens we van jou hebben.

Je kunt altijd aangeven geen informatie van ons te willen ontvangen. Uitschrijven van onze berichten kan altijd. Afmelding voor eventuele updates kan onderaan ieder e-mailbericht dat vanuit ons verstuurd wordt en per mail info@Leiderschapspunt.nl (o.v.v. afmelden; geef duidelijk aan welke informatie je niet meer van ons wilt ontvangen).

Het recht om vergeten te worden. We verwijderen je gegevens na maximaal tien jaar inactiviteit. Wil je dat wij jouw gegevens eerder verwijderen, dan kun je dat ons laten weten via info@Leiderschapspunt.nl (o.v.v. verwijderen persoonsgegevens).

Cookies
Net als (bijna) iedere website, gebruikt ook de site van de Leiderschapspunt cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt. Er zijn verschillende soorten cookies.

Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies, die ervoor zorgen dat de website kan functioneren. Denk bijvoorbeeld aan: het herkennen van de browserinstellingen zodat onze website optimaal te bekijken is, zowel op mobiel als op een computer; en de mogelijkheid je inloggegevens op te slaan zodat je deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren. 

Analytische cookies: Leiderschapspunt maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe de website gebruikt wordt. Met deze gegevens kunnen we de website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en geven ons geen persoonlijke informatie van individuele gebruikers.

Social media cookies van derden: Deze cookies maken functionaliteiten van social media platforms mogelijk. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een voorstelling of de selectie van een adres in Google Maps. Ze worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze website een YouTube-filmpje liked of deelt, wordt een social media cookie geplaatst. De social media partij herkent dan jouw IP-adres. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven.

Cookies verwijderen of blokkeren kan via je eigen browser (ChromeInternet ExplorerFirefoxSafari op iPhone of iPadSafari op Mac)  > Dit is voor mij niet relevant, toch !!! 

Beveiliging en derden
We hebben met onze leveranciers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Deze samenwerking hebben we vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, zoals de wet van ons vraagt.

Wijzigingen
We kunnen deze privacyverklaring indien nodig wijzigen en zullen dan op deze plaats een update plaatsen.